بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب بازگشت شازده پسر

کتاب بازگشت شازده پسر

اثر الخاندرو گیلرمو روئمز از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب تاریخچه ی تانگو

کتاب تاریخچه ی تانگو

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب این هنر شعر

کتاب این هنر شعر

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب نه مقاله درباره ی دانته

کتاب نه مقاله درباره ی دانته

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب گفت و گوها

کتاب گفت و گوها

اثر سزار آیرا از انتشارات آگه


 کتاب خاطرات موتورسیکلت

کتاب خاطرات موتورسیکلت

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات حوض نقره


 کتاب چگونه راهبه شدم

کتاب چگونه راهبه شدم

اثر سزار آیرا از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب گرسنه

کتاب گرسنه

اثر ورونیکا سالیناس از انتشارات فاطمی


 کتاب سفر

کتاب سفر

اثر ورونیکا سالیناس از انتشارات فاطمی


 کتاب هیولای سه کله و دو کلاه

کتاب هیولای سه کله و دو کلاه

اثر لینیرس از انتشارات پرتقال