بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب این هنر شعر

کتاب این هنر شعر

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب نه مقاله درباره ی دانته

کتاب نه مقاله درباره ی دانته

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر


 کتاب گفت و گوها

کتاب گفت و گوها

اثر سزار آیرا از انتشارات آگه


 کتاب خاطرات موتورسیکلت

کتاب خاطرات موتورسیکلت

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات حوض نقره


 کتاب چگونه راهبه شدم

کتاب چگونه راهبه شدم

اثر سزار آیرا از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب گرسنه

کتاب گرسنه

اثر ورونیکا سالیناس از انتشارات فاطمی


 کتاب سفر

کتاب سفر

اثر ورونیکا سالیناس از انتشارات فاطمی


 کتاب هیولای سه کله و دو کلاه

کتاب هیولای سه کله و دو کلاه

اثر لینیرس از انتشارات پرتقال


 کتاب قورررک!

کتاب قورررک!

اثر رودریگو فولگیرا از انتشارات پرتقال


 کتاب بورخس علیه بورخس

کتاب بورخس علیه بورخس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات کتابسرای تندیس