کتاب انتقام مرده و داستان های دیگر

اثر فرناندو سورنتینو از انتشارات هوپا - مترجم: رضا اسکندری-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب انتقام مرده و داستان های دیگر
جستجوی کتاب انتقام مرده و داستان های دیگر در گودریدز

معرفی کتاب انتقام مرده و داستان های دیگر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انتقام مرده و داستان های دیگر


 کتاب خاطرات موتورسیکلت
 کتاب پایان دوئل
 کتاب حافظه ی شکسپیر
 کتاب زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می آمد
 کتاب بازی بی گناهان
 کتاب بهترین داستانهای کوتاه گابریل گارسیا مارکز