کتاب بورخس علیه بورخس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: فرامرز خردمند-ادبیات آرژانتین

بورخس داستان سرائي که ادعا دارد آثارش را به­شکل ساده پي مي­ريزد ، ممکن است حکاياتش را در معابدي مرموز و بيگانه يا در قهوه­خانه­اي در نزديکي بنا نهد ؛ شايد درخشش ببرها يا دشنه­ها را در زير نور ماهتاب يا بردباري و اشتياق جوينده­اي را در ورق زدن دست­نوشته­اي باستاني ترسيم کند. نوشته­هاي بورخس از خواب ديدن يا از تجربه بيرون مي­جهند. هيچ چيز را نمي­­توان مطمئن پنداشت ، زندگي پر توان است و اما پيش از آن که مضمحل شود ناچيز از نظر مي­گذرد.

اگر تنگاتنگ با بورخس سخن گوئيم يا او را بخواهيم درک کنيم به­معني تعقيب از درون هزار توهاي تجارب و روابط گذشته او و برخورد شخص با ديوارهائي است که در مسير­هاي غير منتظره­اي نقش بسته­اند که مي­توانند نشان­هائي باشند و يا فقط در اين دنبال رفتن به بيراهه ختم شوند ، و ليکن براي فهميدن بورخس مي­بايست حداقل پذيرفت که اين نشان­ها و بيراهه­ها بورخس هستند. ما نبايد انتظار داشته باشيم بورخس را هر زمان به همان شکل بيابيم:«يک بورخس موجود نيست ، بلکه بورخس­هاي گوناگون وجود دارند.»


خرید کتاب بورخس علیه بورخس
جستجوی کتاب بورخس علیه بورخس در گودریدز

معرفی کتاب بورخس علیه بورخس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بورخس علیه بورخس


 کتاب فرزندخوانده
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب مرگ در سامرا
 کتاب قدیس
 کتاب الف
 کتاب جنایات نامحسوس