کتاب تونل

اثر ارنستو ساباتو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی مفیدی-ادبیات آرژانتین

این کتاب، خلاصه ای از اصول اگزیستنسیالیسم سارتر است که به همراه انتقادی از آن ترجمه و توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
به ظن مترجم، این، کتابی صرفا فلسفی و پیچیده نیست، بلکه برای استفاده همگان فراهم آمده است.


خرید کتاب تونل
جستجوی کتاب تونل در گودریدز

معرفی کتاب تونل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تونل


 کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد
 کتاب یادداشتهای روزهای تنهایی
 کتاب سفر بخیر آقای رئیس جمهور
 کتاب زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می آمد
 کتاب زیباترین غریق جهان همراه با دوازده داستان
 کتاب تدفین مادربزرگ