کتاب حافظه ی شکسپیر

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلا - مترجم: بابک تبرایی-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب حافظه ی شکسپیر
جستجوی کتاب حافظه ی شکسپیر در گودریدز

معرفی کتاب حافظه ی شکسپیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حافظه ی شکسپیر


 کتاب آگراندیسمان
 کتاب گردباد برگ
 کتاب گفتگو با بورخس
 کتاب داستان جنگجو و دوشیزه اسیر
 کتاب آگراندیسمان و چند داستان دیگر
 کتاب ابداع مورل