کتاب خورخه لوئیس بورخس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نشر ثالث - مترجم: کیهان بهمنی-ادبیات آرژانتین

باور کنید دربارهٔ فواید نابینایی من بیش از حد اغراق کرده‌اند. من اگر می‌توانستم ببینم، هرگز پایم را از درِ خانه بیرون نمی‌گذاشتم. در خانه می‌نشستم و آن همه کتابی که دورم ریخته‌ است، می‌خواندم.

در این کتاب برای نخستین بار ترجمه‌ای از آخرین مصاحبهٔ خورخه لوئیس بورخس همراه با بهترین مصاحبه‌هایی که این شخصیت برجستهٔ ادبی در طول دوران طولانی و پررنگ کاری خود انجام داده، گردآوری شده است. مصاحبه‌های معروف بورخس در مقام استاد دانشگاه هاروارد نیز در این مجموعه گنجانده شده است. به نوشتهٔ نیویورک تایمز از دیدگاه بورخس صحبت کردن دربارهٔ آثار نویسنده «لحظهٔ عظیم خودآگاهی و لحظهٔ ثبت‌شده در زمان» است


خرید کتاب خورخه لوئیس بورخس
جستجوی کتاب خورخه لوئیس بورخس در گودریدز

معرفی کتاب خورخه لوئیس بورخس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خورخه لوئیس بورخس


 کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم
 کتاب آگراندیسمان و چند داستان دیگر
 کتاب جنایات نامحسوس
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب خورخه لوئیس بورخس
 کتاب در جستجوی فردی