کتاب داستان های دروغگو

اثر فرناندو سورنتینو از انتشارات هوپا - مترجم: رضا اسکندری-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب داستان های دروغگو
جستجوی کتاب داستان های دروغگو در گودریدز

معرفی کتاب داستان های دروغگو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب داستان های دروغگو


 کتاب هنر نویسندگی
 کتاب ساما
 کتاب بی اهمیت ها و با اهمیت ها
 کتاب ابداع مورل
 کتاب حافظه ی شکسپیر
 کتاب صد سال تنهایی