کتاب داستان های دروغگو

اثر فرناندو سورنتینو از انتشارات هوپا - مترجم: رضا اسکندری-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب داستان های دروغگو
جستجوی کتاب داستان های دروغگو در گودریدز

معرفی کتاب داستان های دروغگو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب داستان های دروغگو


 کتاب گفت و گوها
 کتاب سفر بخیر آقای رئیس جمهور
 کتاب آگراندیسمان
 کتاب یادداشت های پنج ساله
 کتاب قورررک!
 کتاب نه مقاله درباره ی دانته