کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان

اثر توماس چامورو پرموزیک از انتشارات ارجمند - مترجم: حسین اسکندری-مجموعه ی مترجمان-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان
جستجوی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان در گودریدز

معرفی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان


 کتاب کتاب رنج و عشق
 کتاب برزخ
 کتاب شعر و واقعیت
 کتاب مترسگ
 کتاب کاج شیلیایی سرگردان
 کتاب فونچیتو و ماه