کتاب فرزندخوانده

اثر خوآن خوسه سائر از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ونداد جلیلی-ادبیات آرژانتین

فرزندخوانده (۱۹۸۳) یکی از مهم‌ترین رمان‌های سائر و به عقیده‌ی بعضی منتقدان مهم‌ترین رمان اوست که به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و او را به یکی از نویسندگان معاصر مهم و تأثیرگذار بدل کرده است. فرزندخوانده به سرنوشت نخستین انسانی می‌پردازد که از دنیای کهنه (که در این کتاب یعنی اروپا) به دنیای نو (یعنی آمریکا) می‌رود و با سرخ‌پوستان مواجه می‌شود. فرم روایت به صورت حدیث نفس همین شخصیت است و داستان، که پست‌مدرن است، این قالب جالب‌توجه را به محملی برای طرح کردن موضوعات متعدد از قبیل هویت، تاریخ، تقابل فرهنگی، استعمار، رسانه، وطن و... مبدل می‌کند. این کتاب را که سبکی منحصربه‌فرد و کم‌نظیر دارد، به سبب شاعرانگی نثر و روایت، بینامتنیت تاریخی و پرداخت دقیق و نوآورانه‌ی فلسفی‌اش، شعری بلند، داستانی تاریخی، رمانی فلسفی و روایتی پست‌مدرن درباره‌ی ریشه‌های استعمار نامیده‌اند و شاید حاصل‌جمع همه‌ی این‌ها بهترین توصیف این رمان باشد. فرزندخوانده از جنبه‌ی تحلیلی در دستهٔ ادبیات پسااستعماری جای می‌گیرد


خرید کتاب فرزندخوانده
جستجوی کتاب فرزندخوانده در گودریدز

معرفی کتاب فرزندخوانده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فرزندخوانده


 کتاب داستان های دروغگو
 کتاب آگراندیسمان و چند داستان دیگر
 کتاب بهشت های گمشده
 کتاب آگراندیسمان
 کتاب باغ گذرگاههای هزار پیچ
 کتاب نفرین ابدی بر خواننده این برگ ها