کتاب فریب کاران فریب خورده

اثر فرناندو سورنتینو از انتشارات هوپا - مترجم: سعید متین-ادبیات آرژانتین

Burladores burlados
عنوان: فریب‌کاران فریب‌خورده؛ نویسنده: فرناندو سورنتینو؛ تهران، هوپا، ۱۳۹۴، ۱۱۷ صفحه مصور
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۲۵۲۶۹


خرید کتاب فریب کاران فریب خورده
جستجوی کتاب فریب کاران فریب خورده در گودریدز

معرفی کتاب فریب کاران فریب خورده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فریب کاران فریب خورده


 کتاب صد سال تنهایی
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب مرگ در سامرا
 کتاب سفر
 کتاب تدفین مادربزرگ
 کتاب داستان جنگجو و دوشیزه اسیر