کتاب قدیس

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات آریابان - مترجم: قهرمان نورانی-ادبیات آرژانتین

آنچه این اثر را از سایر آثار مارکز متمایز می‌سازد، محل وقوع حوادث و فضای داستان‌هاست. به این معنی که داستان‌های این مجموعه، بدبیاری‌های مردمان آمریکای لاتین در مکان‌هایی دور دست و در اروپا را تصویر می‌کند و نویسنده با الهام از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری که اهمیت بسیاری برای آن قایل است با گذری از نئورئالیسم به رئالیسم جادویی، خاطرات اعجاب‌آور خود را به رشته‌ی تحریر می‌کشد. وجود شخصیت‌هایی چون پابلو نرودا، چزاره زاواتینی و دیگران در متن داستان‌ها مؤید این مساله است؛


خرید کتاب قدیس
جستجوی کتاب قدیس در گودریدز

معرفی کتاب قدیس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدیس


 کتاب کنگره ادبیات
 کتاب داستانهای کرونوپیوها و فاماها
 کتاب از اروپا و آمریکای لاتین
 کتاب پایان دوئل
 کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم
 کتاب لی لی