کتاب نامه های پر تب و تاب

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات مشکی - مترجم: نجمه شبیری-ادبیات آرژانتین

نامه‌های پُر تب‌و‌تاب بورخس، نامه‌های منتشر نشده نویسنده نامدار آرژانتینی خورخه لوئیس بورخس است که حدود ۱۰ سال پس از مرگ وی، همسرش آن‌ها را کشف و منتشر کرد. بورخس این نامه‌ها را در جوانی طی سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ به دو تن از نزدیکترین دوستان آن دوره‌اش؛ «خاکوبوسورِدا» و «موریس آبرامویچ» نوشته است.

در کتاب حاضر ۷۱ نامه گرد آمده که ۴۶ نامه خطاب به سورِدا و ۲۵ نامه دیگرخطاب به آبرامویچ است. نامه‌های خطاب به سورِدا نزد دخترش، پیلار، نگهداری می‌شده که همسر بورخس، ماریا کوداما، در سال ۱۹۹۶ آن‌ها را کشف می‌کند. او نامه‌های همسرش به آبرامویچ را نیز از طریق مؤسسه «ادواردو.اف.کستانتینی» به دست می‌آورد و این گنجینه گران بها را برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ به چاپ می‌رساند.

نجمه‌ شبیری ضمن ترجمه‌ نامه‌ها و مقدمه‌ مفصل آن، برای تمامی نام‌ها و مکان‌هایی که در نامه‌های بورخس و پاورقی‌ها و منابع از آن‌ها یادشده، توضیحات مفصل و کاملی ارائه کرده است


خرید کتاب نامه های پر تب و تاب
جستجوی کتاب نامه های پر تب و تاب در گودریدز

معرفی کتاب نامه های پر تب و تاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه های پر تب و تاب


 کتاب عشق و سایر اهریمنان
 کتاب ساما
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
 کتاب یادداشت های پنج ساله
 کتاب جنایات نامحسوس