کتاب نام ها و پیکرها

اثر آلخاندرا پیزارنیک از انتشارات ناهید - مترجم: شیرین کریمی-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب نام ها و پیکرها
جستجوی کتاب نام ها و پیکرها در گودریدز

معرفی کتاب نام ها و پیکرها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نام ها و پیکرها


 کتاب Love in the Time of Cholera
 کتاب One Hundred Years of Solitude
 کتاب Memories of My Melancholy Whores
 کتاب The Aleph
 کتاب یک فصل از زندگی نقاش منظره
 کتاب النا می داند