کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی

اثر ارنستو لکلائو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: محمد رضایی-ادبیات آرژانتین

Since its original publication in 1985, this hugely influential book has been at the centre of much debate. The arguments and controversies it has aroused are, furthermore, far from abating: the disintegration of the Soviet bloc, the emergence of new social and political identities linked to the transformation of late capitalism, and the crisis of a left-wing project whose essentialist underpinnings have increasingly come under fire. Moreover the political project of ‘radical and plural democracy’ that it advocates provides a much-needed antidote to the attempts to formulate a Third Way capable of overcoming the classical opposition between Left and Right.


خرید کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی
جستجوی کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی در گودریدز

معرفی کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی از نگاه کاربران
به روز رسانی: @شاید از این به بعد سری به ترجمه های جدید از مهمترین آثار فکری غرب بزنم، صرفا برای بررسی کیفیت ترجمه و احیانا تلنگری به نسل در حال ظهور دلالان فرهنگی@

متاسفانه ترجمه آنقدر ضعیف بود که اجازه مطالعه را بعد از چند صفحه نداد که برای اثری با این اهمیت بنیادین و به نوعی کلاسیک برای سنت فکری چپ جدید ناامید کننده است. شاید این آفت فرهنگی جدیدی است که مترجمی گمنام و بی تجربه به خودش اجازه میدهد که یکی از مطرح ترین و پیچیده ترین آثار فکری دنیا را این گونه ترجمه کند. خوش بختانه زبان متن اصلی انگلیسی است

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی


 کتاب لی لی
 کتاب قصه های کوتاه و خارق العاده
 کتاب سه روایت از یهودا
 کتاب گزارش برودی
 کتاب گزارش یک مرگ
 کتاب یادداشت های پنج ساله