کتاب کتاب فرشتگان

-ادبیات آرژانتین

هرچند برايم عجيب بود(و هنوز هم تا حدودي هست) كه چرا بورخس فرشته هايش را پراكنده و نوشتن كتاب فرشتگان را متوقف كرد اما تصميم گرفتم من اين كتاب را احيا كنم،به خصوص حالاكه ديگر نويسنده اش از اين جهان،به قول خودش به دنياي سايه ها رفته.


خرید کتاب کتاب فرشتگان
جستجوی کتاب کتاب فرشتگان در گودریدز

معرفی کتاب کتاب فرشتگان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کتاب فرشتگان


 کتاب عشق و سایر اهریمنان
 کتاب کنگره ادبیات
 کتاب یادداشت های پنج ساله
 کتاب اولریکا
 کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد
 کتاب هنر نویسندگی