کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات فرزان روز - مترجم: ویدا فرهودی-ادبیات آرژانتین

بورخس می‌گوید که یونان حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد زیباترین نهاد جهان، یعنی گفت‌وگو، را به دنیا هدیه کرد. این کتاب نیز نمونه‌‌ای از این گفت‌وگوها در زمینه ادبیات، فلسفه و سیاست است.


خرید کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن
جستجوی کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن در گودریدز

معرفی کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن


 کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن
 کتاب چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم؟
 کتاب کتاب رنج و عشق
 کتاب برزخ
 کتاب شعر و واقعیت
 کتاب مترسگ