بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب ریاضی حتی در سوپ

کتاب ریاضی حتی در سوپ

اثر خوآن سبیا از انتشارات فاطمی


 کتاب بوم شناسی حتی در سوپ

کتاب بوم شناسی حتی در سوپ

اثر ماریئلا کوگان از انتشارات فاطمی


 کتاب نیم قرن با بورخس

کتاب نیم قرن با بورخس

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات برج


 کتاب ارتش سایه ها

کتاب ارتش سایه ها

اثر ژوزف کسل از انتشارات گل آذین


 کتاب خانواده و خانواده درمانی

کتاب خانواده و خانواده درمانی

اثر سالوادور مینوچین از انتشارات امیرکبیر


 کتاب ال دیگو

کتاب ال دیگو

اثر دیگو مارادونا از انتشارات گلگشت


 کتاب زنی به نام راکل

کتاب زنی به نام راکل

اثر نورا گیلکمن از انتشارات چارسو


 کتاب فاصله نجات

کتاب فاصله نجات

اثر سامانتا شوبلین از انتشارات نیو


 کتاب سوار کاران

کتاب سوار کاران

اثر ژوزف کسل از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب شخصیت های گمشده

کتاب شخصیت های گمشده

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات شیرین