بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب انقلاب معنا

کتاب انقلاب معنا

اثر فرد کافمن از انتشارات اورنگ


 کتاب تاریخ کتابخوانی

کتاب تاریخ کتابخوانی

اثر آلبرتو منگوئل از انتشارات هرمس


 کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

کتاب آزاد راه جنوبی و داستان های دیگر

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات خوب


 کتاب عواطف در دنیای دیجیتال

کتاب عواطف در دنیای دیجیتال

اثر آدریان اسکریبانو از انتشارات دکسا


 کتاب The Dangers of Smoking in Bed

کتاب The Dangers of Smoking in Bed

اثر ماریانا انریکز از انتشارات کاج بوک


 کتاب افسانه دختر خوب را بشکن

کتاب افسانه دختر خوب را بشکن

اثر ماجو مولفینو از انتشارات تالیف


 کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

کتاب سال گمشده ی خوآن سالواتی یرا

اثر پدرو مایرال از انتشارات نشر چشمه


 کتاب انسان های عجیب و غریب

کتاب انسان های عجیب و غریب

اثر سامانتا شوبلین از انتشارات شقایق


 کتاب دکتر و فوتبال

کتاب دکتر و فوتبال

اثر کارلوس بیلاردو از انتشارات همگو‏‫


 کتاب مبانی حقوق عمومی نظام های لیبرال

کتاب مبانی حقوق عمومی نظام های لیبرال

اثر فرناندو تسون از انتشارات مجد