بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب کتاب نانوشته

کتاب کتاب نانوشته

اثر علی شاهی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

اثر ارنستو چه گوارا از انتشارات طلایه پرسو


 کتاب جاسوس زمان

کتاب جاسوس زمان

اثر مارسلو فیگراس از انتشارات آگه


 کتاب گوشت لطیف است

کتاب گوشت لطیف است

اثر آگوستینا بازتریکا از انتشارات روزگار


 کتاب ریاضی حتی در سوپ

کتاب ریاضی حتی در سوپ

اثر خوآن سبیا از انتشارات فاطمی


 کتاب بوم شناسی حتی در سوپ

کتاب بوم شناسی حتی در سوپ

اثر ماریئلا کوگان از انتشارات فاطمی


 کتاب نیم قرن با بورخس

کتاب نیم قرن با بورخس

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات برج


 کتاب ارتش سایه ها

کتاب ارتش سایه ها

اثر ژوزف کسل از انتشارات گل آذین


 کتاب خانواده و خانواده درمانی

کتاب خانواده و خانواده درمانی

اثر سالوادور مینوچین از انتشارات امیرکبیر


 کتاب ال دیگو

کتاب ال دیگو

اثر دیگو مارادونا از انتشارات گلگشت