بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن

کتاب گمان کردن رویا دیدن و نوشتن

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات فرزان روز


 کتاب چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم؟

کتاب چرا اشتباهاتمان را تکرار می کنیم؟

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات بینش نو


 کتاب کتاب رنج و عشق

کتاب کتاب رنج و عشق

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب برزخ

کتاب برزخ

اثر توماس الوئی مارتینث از انتشارات ناهید


 کتاب شعر و واقعیت

کتاب شعر و واقعیت

اثر روبرتو خوارز از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب مترسگ

کتاب مترسگ

اثر روبرتو آرلت از انتشارات کتاب فانوس


 کتاب کاج شیلیایی سرگردان

کتاب کاج شیلیایی سرگردان

اثر اما ولف از انتشارات پرنده آبی


 کتاب فونچیتو و ماه

کتاب فونچیتو و ماه

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات زعفران


 کتاب اطلس

کتاب اطلس

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات گمان


 کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود

کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود

اثر اسوالدو سوریانو از انتشارات نشر گویا