بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب My Fault

کتاب My Fault

اثر مرسدس رون از انتشارات معیار علم


 کتاب روان کاوی بر تخت

کتاب روان کاوی بر تخت

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات دمان


 کتاب مترجمان هزار و یک شب / مدینه ی فاضله ی مردی خسته

کتاب مترجمان هزار و یک شب / مدینه ی فاضله ی مردی خسته

اثر خورخه لوئیس بورخس-جین فرانکو از انتشارات خوب


 کتاب The Autumn The Patriarch

کتاب The Autumn The Patriarch

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب In Evil Hour

کتاب In Evil Hour

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب بیست تز در باب سیاست

کتاب بیست تز در باب سیاست

اثر انریکه دوسل از انتشارات لگا


 کتاب ادیپ: میل آتشین کودک

کتاب ادیپ: میل آتشین کودک

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات لگا


 کتاب یک بار یک خانه ای بود

کتاب یک بار یک خانه ای بود

اثر گراسیلا مونتس از انتشارات آمیس


 کتاب دراماتورژی دلقک

کتاب دراماتورژی دلقک

اثر هرنان ژنه از انتشارات نیماژ


 کتاب بازداشتگاه

کتاب بازداشتگاه

اثر گریزلدا گامبارو از انتشارات قطره