بهترین های ادبیات آرژانتین

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات آرژانتین و نویسندگان آرژانتینی
 کتاب فلسفه طب

کتاب فلسفه طب

اثر ماریو بونگه از انتشارات اطلاعات


 کتاب باد ویرانگر

کتاب باد ویرانگر

اثر سلوا آلمادا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب راهکارهای رفتار درمانی شناختی

کتاب راهکارهای رفتار درمانی شناختی

اثر ادوارددو ال بانگ از انتشارات مرسل


 کتاب My Fault

کتاب My Fault

اثر مرسدس رون از انتشارات معیار علم


 کتاب روان کاوی بر تخت

کتاب روان کاوی بر تخت

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات دمان


 کتاب مترجمان هزار و یک شب / مدینه ی فاضله ی مردی خسته

کتاب مترجمان هزار و یک شب / مدینه ی فاضله ی مردی خسته

اثر خورخه لوئیس بورخس-جین فرانکو از انتشارات خوب


 کتاب The Autumn The Patriarch

کتاب The Autumn The Patriarch

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب In Evil Hour

کتاب In Evil Hour

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات معیار علم


 کتاب بیست تز در باب سیاست

کتاب بیست تز در باب سیاست

اثر انریکه دوسل از انتشارات لگا


 کتاب ادیپ: میل آتشین کودک

کتاب ادیپ: میل آتشین کودک

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات لگا