کتاب ارتش سایه ها

اثر ژوزف کسل از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات آرژانتین

ما فقط چند نفريم، ولی هزاران نفر و بدون شك ميليون‌ها نفر، ما را بر می‌انگيزند و پيش از آن‌كه بگذارند دست كسی به ما برسد، خودشان را به كشتن می‌دهند. با اين همه اين‌جا كسی غرور و حتی احساس قدرت ندارد. ما می‌دانيم كه سربازانمان صد بار تغيير نام می‌دهند و دارای چهره‌ای نيستند. می‌دانيم كه ارتش ما ارتشی از سايه‌ها است. ارتش معجزه‌آسای عشق و بدبختی. و در اين‌جا بر اين نكته وقوف پيدا كردم كه ما سايه‌های اين سايه‌ها و بازتاب اين عشق و اين بدبختی هستيم؛


خرید کتاب ارتش سایه ها
جستجوی کتاب ارتش سایه ها در گودریدز

معرفی کتاب ارتش سایه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ارتش سایه ها


 کتاب ریاضی حتی در سوپ
 کتاب بوم شناسی حتی در سوپ
 کتاب نیم قرن با بورخس
 کتاب ارتش سایه ها
 کتاب خانواده و خانواده درمانی
 کتاب ال دیگو