کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان

اثر توماس چامورو پرموزیک از انتشارات ارجمند - مترجم: مجموعه ی مترجمان-حسین اسکندری-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان
جستجوی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان در گودریدز

معرفی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان


 کتاب بازداشتگاه
 کتاب دره ی آسیاب
 کتاب Love in the Time of Cholera
 کتاب One Hundred Years of Solitude
 کتاب Memories of My Melancholy Whores
 کتاب The Aleph