کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان

اثر توماس چامورو پرموزیک از انتشارات ارجمند - مترجم: مجموعه ی مترجمان-حسین اسکندری-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان
جستجوی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان در گودریدز

معرفی کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان


 کتاب اطلس
 کتاب درد و آرزوی دگر نخواهد بود
 کتاب خانواده های روان تنی
 کتاب روان شناسی انتخاب کارکنان
 کتاب کسب و کار هوشیار
 کتاب خود خوار