کتاب فاصله نجات

اثر سامانتا شوبلین از انتشارات نیو - مترجم: میلاد زکریا-ادبیات آرژانتین

هميشه بدترين سناريوی ممكن را تصور می‌كنم. مثلا همين حالا دارم حساب می‌كنم كه اگر نينا يك دفعه بدود و توی استخر بپرد چقدر طول می‌كشد كه از ماشين بيرون بپرم و خودم را به او برسانم. اسمش را گذاشته‌ام "فاصله‌ی نجات"، اين اسمی است كه روی فاصله‌ی متغير خودم با دخترم گذاشته‌ام و نصف روز را مشغول محاسبه‌ی همين هستم، هر چند هميشه بيش از آن چه بايد خطر می‌كنم.


خرید کتاب فاصله نجات
جستجوی کتاب فاصله نجات در گودریدز

معرفی کتاب فاصله نجات از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فاصله نجات


 کتاب خانواده و خانواده درمانی
 کتاب ال دیگو
 کتاب زنی به نام راکل
 کتاب فاصله نجات
 کتاب سوار کاران
 کتاب شخصیت های گمشده