کتاب نام ها و پیکرها

اثر آلخاندرا پیزارنیک از انتشارات ناهید - مترجم: شیرین کریمی-ادبیات آرژانتین
خرید کتاب نام ها و پیکرها
جستجوی کتاب نام ها و پیکرها در گودریدز

معرفی کتاب نام ها و پیکرها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نام ها و پیکرها


 کتاب بازداشتگاه
 کتاب دره ی آسیاب
 کتاب Love in the Time of Cholera
 کتاب One Hundred Years of Solitude
 کتاب Memories of My Melancholy Whores
 کتاب The Aleph