کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان

اثر خوان داوید نازیو از انتشارات نگاه - مترجم: آرمین دارابی نژاد-ادبیات آرژانتین

پنج درس نازیو خوانشی است نو، سایه شکن و خیره کننده از تئوری روان‌کاوی ژک لکان برپایهٔ دو اصل «ناآگاه ساختاری همچون زبان دارد» و ژوئیسانس -و نیز مفهوم پردازی‌های منتج از این دو همچون نقش دال، جایگاه سوژهٔ ناآگاه و نیز ابژه- در جهت ترسیم طرحی کلی از اندیشهٔ روان‌کاو فرانسوی. آنچه «لکانِ نازیو» را از دیگر نسخه‌های لکان متمایز می‌کند نقش تخیل او در «دراماتیزه» کردن گفتمان لکانی است تا بتواند تأثیرات و تأثراتِ بالینی آن را با برانگیختن توامان تخیل خوانندگانش، نشان دهد. این همان چیزی است که او آزادی بازآفرینی مؤلف» می‌نامد و صمیمانه از خوانندگان ایرانی خود می‌خواهد تا با بهره جستن از قوه تخیل خود، این کتاب را بی‌آنکه به نحوهٔ نگارش آن فکر کنند بخوانند و غرق در متن به موسیقی این واژگان راه دهند تا ایشان را با خود ببرد؛ با این احساس که این کتاب راجع به ایشان سخن می‌گوید.


خرید کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان
جستجوی کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان در گودریدز

معرفی کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پنج درس در تئوری روان کاوی ژک لکان


 کتاب بازداشتگاه
 کتاب دره ی آسیاب
 کتاب Love in the Time of Cholera
 کتاب One Hundred Years of Solitude
 کتاب Memories of My Melancholy Whores
 کتاب The Aleph